ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
รายชื่อนักเรียน
ข่าวประกาศ [สำหรับนักเรียน]
ผลการทดสอบ O-Net ปี 2555
 รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
  ปีการศึกษา 2555


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2556,23:27   อ่าน 401 ครั้ง
โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0-5330-6295,08-1746-8783 โทรสาร. 0-5324-6299
chetupon_school@outlook.com,ctp_school@hotmail.com
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5