ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
มีทั้งหมด 11 แบบ
วิธี copy : คลิกขวาที่รูป --> บันทึกรูปภาพเป็น
(ไฟล์นามสกุล PNG  พื้นหลังโปร่งใสครับ)
เวอร์ชั่น 2016 แบบที่ 1